Projekt standaryzowanych formularzy i ankiet na potrzeby Urzędu Miasta.