Nakładem naszego wydawnictwa ukazała się książka „Karsznice – od powozu do elektrowozu” autorstwa Ryszarda Jana Łęskiego i Andrzeja Sznajdera.

Przeprowadziliśmy proces wydawniczy, wykonaliśmy część fotografii wykorzystanych w publikacji, zaprojektowaliśmy okładkę i materiały promocyjne. Zorganizowaliśmy także spotkania autorskie.

Książka  przedstawia rys historyczny wsi Karsznice od czasów średniowiecza, poprzez lata zaborów, Księstwa Warszawskiego, okres zniewolenia po Kongresie wiedeńskim, lata okresu międzywojennego, drugiej wojny światowej, do przełomu wieków XX i XXI. Opisane zostały szlacheckie rody, które dzierżyły w swych rękach majątek Karsznice wraz z przynależnymi doń osadami. Autorzy przybliżają czytelnikom obraz życia społeczności Karsznic w latach 1813–1913. Opisy mają swoją wagę naukową, opracowane zostały na podstawie wnikliwych badań około 10000 metryk kościelnych. Życie mieszkańców w pierwszej połowie XX wieku, przedstawione zostało z przyporządkowaniem do wydarzeń historycznych, takich jak np.: wrzenie rewolucyjne na początku XX wieku, I wojna światowa, odzyskanie w 1918 roku przez Polskę niepodległości. Ukazane zostały zmiany jakie zaszły w związku z budową magistrali węglowej na odcinku Herby Nowe – Gdynia, a przebiegającą m.in. przez posiadłości należące do majątku w Karsznicach i wielu gospodarzy w okolicy. W wyniku wybudowania magistrali w rekordowo szybkim czasie powstał nowoczesny węzeł kolejowy, a obok niego osiedle kolejarskie, które obecnie jest znaczącą dzielnicą Zduńskiej Woli. Opisując okres II wojny światowej, autorzy przybliżają problematykę walki kolejarzy z niemieckimi okupantami na terenie węzła kolejowego i na osiedlu. Następnie, w kolejnych rozdziałach książki czytelnik znajdzie opisy odbudowującej się w pierwszych latach po zakończeniu drugiej wojny światowej infrastruktury kolejowej na węźle i życia mieszkańców osiedla. Opisane zostały procesy modernizacyjne, w tym elektryfikacja linii kolejowej, a także spadek znaczenia węzła i jego widoczną degradację obecnie.