Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.10/00200/2017

Szkolenia z zakresu obsługi komputera i pakietu oprogramowania biurowego.

Excel bez tajemnic – poziom podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany

 • podstawowe zastosowanie arkusza kalkulacyjnego
 • interfejs użytkownika
 • wprowadzanie i edycja danych
 • operacje na komórkach
 • typy i formaty danych
 • tabele i tabele przestawne
 • formuły
 • funkcje
 • filtry
 • tabele przestawne
 • wykresy i wykresy przestawne
 • formatowanie i formatowanie warunkowe
 • sortowanie i filtrowanie danych
 • konsolidacja danych z wielu arkuszy
 • ochrona danych
 • makra
 • przygotowanie arkusza do druku

Word bez tajemnic – poziom podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany

 • zastosowanie edytora teksty, interfejs użytkownika, możliwości programu
 • wprowadzanie zawartości dokumentu
 • praca z tekstem, grafiką, tabelami, listami, wykresami
 • formatowanie tekstu
 • praca ze stylami
 • korespondencja seryjna
 • szablony dokumentów
 • spisy treści, tabel, ilustracji
 • praca grupowa z dokumentem
 • ustawienia stron, sekcji, przygotowanie dokumentu do wydruku

Poczta elektroniczna

 • konfigurowanie konta użytkownika
 • konfigurowanie programu/klienta
 • obsługa poczty
 • wysyłanie załączników
 • bezpieczeństwo

Wkrótce więcej szczegółowych informacji.

Szkolenia dla pracowników administracji i kadr medycznych

W naszej ofercie znajdą Państwo szkolenia zarówno dla kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi, lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych jak również dla pracowników administracji w ochronie zdrowia. Organizujemy i prowadzimy także szkolenia dla pracowników urzędów miast, gmin, starostw powiatowych z zakresu pisania programów zdrowotnych. Przeprowadzamy analizy potrzeb zdrowotnych mieszkańców. Prowadzimy szkolenia z zakresu obsługi programów komputerowych, obsługi klienta/pacjenta/interesanta, a także warsztaty autoprezentacji, asertywności, etyki pracy.

Organizujemy szkolenia otwarte i tzw. zamknięte – na życzenie Klienta. Oferujemy analizę potrzeb szkoleniowych – tzw. case study i na podstawie przeprowadzonej analizy dostosowujemy szkolenia.

Szkolenia zamknięte – korzyści

personalizacja, możliwość analizy wybranych przypadków, np. z funkcjonowania firmy czy z życia, możliwość konsultacji bezpośrednich ze specjalistą, oszczędność czasu – szkolenie w siedzibie klienta, poufność – analiza zagadnień związanych z funkcjonowaniem firmy w gronie pracowników tejże, atrakcyjna cena

Tematyka proponowanych szkoleń

 • zasady i techniki skutecznego komunikowania się z pacjentem
 • prawa pacjenta – vademecum personelu medycznego
 • prawo zamówień publicznych
 • czas pracy w podmiocie leczniczym
 • zarządzanie infrastrukturą podmiotu leczniczego
 • outsourcing świadczeń w podmiocie leczniczym
 • przekształcenia publicznych podmiotów leczniczych w spółki prawa handlowego
 • zarządzanie finansami podmiotu leczniczego
 • kontraktowanie świadczeń z NFZ
 • kontrola realizacji umowy z NFZ
 • dokumentacja medyczna w podmiocie leczniczym
 • odpowiedzialność cywilna i pracownicza w przypadku szkody wyrządzonej pacjentowi

Warsztaty filmowe

Więcej informacji znajdziesz tutaj.


Informacje o bieżących terminach i tematach szkoleń znajdziesz na stronie szkolenia.artenmedia.pl