Warsztaty dla każdej grupy wiekowej. W ramach zajęć omawiane są zagadnienia związane z językiem filmu, sposobem opowiadania obrazem, światłem, przestrzenią. Uczestnicy wcielają się w role operatorów, reżyserów, oświetleniowców, aktorów i innych członków ekipy filmowej. Poznają teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu sztuki operatorskiej i zasad kreowania oświetlenia na planie filmowym/telewizyjnym. Dzięki warsztatom uczestnicy odkrywać będą w oglądanych filmach niedostrzegane wcześniej bogactwo form i znaczeń. Poznają tajemnicę twórców, za pomocą jakich technik i w jaki sposób oddziałują na widzów w celu osiągnięcia zamierzonego efektu.
Zwieńczeniem prac warsztatowych jest zrealizowana przez uczestników etiuda filmowa.

  • Warsztaty filmowe
  • Warsztaty filmowe
  • Warsztaty filmowe
  • Warsztaty filmowe
  • Warsztaty filmowe
  • Warsztaty filmowe
  • Warsztaty filmowe

Zapraszamy do współpracy domy kultury, placówki oświatowo-kulturalne oraz organizacje pozarządowe.

Zapisy na otwarte szkolenia i warsztaty artystyczne na stronie www.eduarta.pl.